Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ chúng tôi

Xin điền vào form dưới đây và chúng tôi sẽ liên hệ bạn sớm nhất có thể.

  • EIY+84 93 4141 822
  • EIYinfo@eiy.edu.vn
  • fbEIY Public Speaking
  • Phương thức thanh toán: Chuyển khoản ngân hàng. Thông tin tài khoản sẽ được thông báo vào đầu khóa học.

EIY Public Speaking complies with Personal Data PRotection Act 2012 (PDPA) of Singapore