top of page

Doanh nghiệp

Giao tiếp

Chương trình 2 - Kỹ năng giao tiếp nâng cao cho quản lý cấp trung

TẠI SAO BẠN NÊN ĐẦU TƯ KHÓA HỌC NÀY?

 • Trong tất cả các kỹ năng bạn cần để thành công với tư cách là một nhà quản lý, giao tiếp hiệu quả có lẽ là quan trọng nhất - và thường là kỹ năng khó cải thiện nhất.

 • Điều này là do giao tiếp không phải là một kỹ năng duy nhất. Đó là một tập hợp các kỹ năng phức tạp được xây dựng dựa trên nhau.

 • Cho dù bạn là người quản lý mới, cảm thấy thoải mái trong vai trò của mình hay là một CEO đầy tham vọng, việc xây dựng Kỹ năng giao tiếp sẽ giúp bạn giám sát các thành viên trong nhóm, cộng tác hiệu quả trong tổ chức và quản lý.

BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC GÌ?

 • Phong cách giao tiếp

 • Trí tuệ cảm xúc

 • Đưa ra và nhận phản hồi

 • Thuyết trình trong kinh doanh

 • Giải quyết xung đột

 • Phương pháp tư duy thiết kế và các cuộc thảo luận giải quyết vấn đề hàng đầu

 • Điều hành cuộc họp

CHƯƠNG TRÌNH NÀY SẼ GIÚP BẠN VÀ TỔ CHỨC BẠN NHƯ THẾ NÀO?

 • Đưa ra phản hồi mang tính xây dựng cho nhân viên

 • Củng cố mối quan hệ với các bộ phận khác.

 • Giải quyết xung đột giữa các thành viên trong nhóm và những người khác.

 • Nâng cao tinh thần hợp tác làm việc nhóm.

 • Tạo điều kiện cho cuộc họp một cách hiệu quả.

 • Dẫn dắt một cuộc thảo luận để giải quyết vấn đề.

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

 • Chuyên gia với hơn ba năm kinh nghiệm làm việc

 • Quản lý cấp trung

Liên hệ EIY để thiết kế chương trình riêng cho doanh nghiệp của Bạn!

bottom of page