top of page

Học sinh

Thuyết trình Tiếng Anh

Nói tự tin

GIỚI THIỆU

Khóa học này dành cho những thanh thiếu niên có khái niệm cơ bản về Thuyết trình trước Công chúng tiếng Anh, có nghĩa là bạn đã biết những điều cơ bản về diễn thuyết - tổ chức và sắp xếp bài thuyết trình - nhưng chưa phát triển đầy đủ kỹ năng thuyết trình của mình.


Khóa học bao gồm các loại bài phát biểu khác nhau được thực hiện trong nhiều dịp và vai trò khác nhau như bài phát biểu của MC, bài phát biểu của chuyên gia, bài phát biểu của nhà lãnh đạo, bài phát biểu của đạo diễn, bài phát biểu hướng dẫn, bài phát biểu thể hiện sự quan tâm…


Kỹ năng Thuyết trình trước Công chúng Nâng cao - Khóa học Nói một cách Tự tin này chuẩn bị cho những người trẻ tuổi có thể thực hiện các kiểu nói khác nhau trong các vai trò khác nhau liên quan đến công việc trong tương lai.


ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

● Bạn đã từng tham gia khóa học Nói trước công chúng tại EIY Public Speaking & Professional Development hoặc các trung tâm khác.

● Bạn đã thực hành Nói trước công chúng ít nhất ba năm.

● Bạn có quyết tâm trau dồi kỹ năng Thuyết trình trước công chúng lên cấp độ nâng cao vì đây là điều bắt buộc phải có đối với mọi chuyên gia và nhà lãnh đạo trong tương lai.

● Bạn sắp sử dụng kỹ năng Thuyết trình / Nói trước đám đông trong một cuộc thi quan trọng.

MỤC TIÊU

Trang bị các kỹ năng Giao tiếp & Thuyết trình trước công chúng nâng cao như kể chuyện, MC, thuyết phục, thảo luận nhóm, phát biểu nhiều thông tin, diễn thuyết ngẫu hứng, diễn thuyết cho lãnh đạo, diễn thuyết dạng chuyên gia, diễn thuyết vị trí giám đốc…


Trang bị kỹ năng tranh luận, sự tự tin, khả năng thực hiện dự án, khả năng lãnh đạo, cộng tác, bán hàng, giảng dạy… bằng cách tham gia các dự án ngoài trời và các lớp học hàng tuần.

TÓM TẮT NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

  • Bài phát biểu của Người lãnh đạo

  • Trở thành MC chuyên nghiệp

  • Bài phát biểu của chuyên gia

  • Bài phát biểu của Giám đốc điều hành

  • Một ngày làm giáo viên

  • Trình bày ý tưởng cho các nhà đầu tư

  • Kỹ năng giao tiếp cho người lãnh đạo

Liên hệ với EIY Public Speaking & Professional Development để biết lịch trình của các khóa học sắp tới.

bottom of page