top of page

Người đi làm

Giao tiếp

Kỹ năng giao tiếp nâng cao

GIỚI THIỆU

Giao tiếp hiệu quả tại nơi làm việc luôn là một vấn đề rất được quan tâm chú trọng. 


Khóa học này được thiết kế để trang bị cho bạn những kỹ năng cần thiết để đối phó với những tình huống khó khăn trong kinh doanh mà một nhà quản lý cấp trung gặp phải hàng ngày: giải quyết xung đột, phản hồi, thuyết phục, thảo luận, thích ứng trong giao tiếp, thuyết trình ý tưởng kinh doanh.


ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

 • Chuyên viên từ 26-35 tuổi

 • Nhằm mục đích nâng cấp phát triển cá nhân liên tục

 • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh - IELTS tối thiểu 6.0

 • Làm việc trong các công ty đa quốc gia và mong muốn giao tiếp hiệu quả và tự tin bằng tiếng Anh

 • Tin rằng giao tiếp là kỹ năng quan trọng cho sự phát triển nghề nghiệp 

MỤC TIÊU

 • Để nâng cao kỹ năng giao tiếp của bạn thông qua chiến lược và phương pháp thực tế có thể áp dụng trong công việc của bạn.

 • Để phát triển chuyên môn của bạn về kỹ năng Giao tiếp

 • Để khám phá phong thái, khả năng lãnh đạo của bạn và hiểu cách giao tiếp hiệu quả giữa các cá nhân, nhằm tác động tích cực đến khả năng làm việc với những người khác của bạn.

 • Giao tiếp trong các bối cảnh nơi làm việc khác nhau như thuyết trình kinh doanh, tạo điều kiện cho cuộc họp, thảo luận giải quyết vấn đề… & thực hành 80% thời gian trên lớp.

 • Để phát triển các chiến thuật để quản lý và tham gia giải quyết các cuộc trò chuyện khó xử ở nơi làm việc một cách hiệu quả.

TÓM TẮT NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

 • Ngày 1: Tư duy phản biện

 • Ngày 2: Trí tuệ cảm xúc

 • Ngày 3: Phong cách giao tiếp & Cho và Nhận phản hồi

 • Ngày 4: Giải quyết xung đột

 • Ngày 5: Đàm phán Chiến lược

 • Ngày 6: Dẫn dắt một cuộc Thảo luận giải quyết vấn đề

 • Ngày 7: Dẫn dắt một cuộc họp hiệu quả

 • Ngày 8: Bài kiểm tra cuối khóa

Contact EIY Public Speaking & Professional Development for the upcoming courses’ schedules.

bottom of page