top of page

Người đi làm

Giao tiếp

Nền tảng của kỹ năng giao tiếp

GIỚI THIỆU

Thành thạo kỹ năng giao tiếp là điều bắt buộc đối với mọi chuyên gia. Khi bạn có thể giao tiếp hiệu quả chính là thể hiện năng lực và sự chuyên nghiệp. Bạn có thể truyền đạt những suy nghĩ và ý tưởng của mình một cách rõ ràng. Bạn có thể xây dựng các mối quan hệ lành mạnh giữa các đồng nghiệp của mình.


Chương trình "Nền tảng của kỹ năng giao tiếp" này giúp bạn giao tiếp tốt hơn trong các tình huống chuyên môn khác nhau, bao gồm cuộc họp, email, quảng cáo chiêu hàng và thuyết trình. Các giảng viên của EIY giới thiệu bốn nền tảng của giao tiếp - con người, thông điệp, ngữ cảnh và cách lắng nghe - và chỉ ra cách chúng áp dụng trong các trường hợp khác nhau. Thông qua việc thực hành 90-95% thời gian học, khóa đào tạo này giúp bạn xây dựng năng lực cốt lõi và giao tiếp, truyền tải thông điệp, một cách hiệu quả và chuyên nghiệp.

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

 • Sinh viên và Chuyên gia từ 20-25 tuổi

 • Nhằm mục đích nâng cấp phát triển cá nhân liên tục

 • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh - IELTS tối thiểu 6.0

 • Có mục tiêu hoặc làm việc trong các công ty đa quốc gia và mong muốn giao tiếp hiệu quả và tự tin bằng tiếng Anh

 • Tin rằng giao tiếp là rất quan trọng cho sự phát triển nghề nghiệp của bạn

 • Chuẩn bị để giao tiếp hiệu quả với người quản lý, đồng nghiệp và khách hàng của bạn.

MỤC TIÊU

Để trang bị các kỹ năng Giao tiếp cơ bản được sử dụng trong các bối cảnh công sở khác nhau mà các Bạn mới đi làm sẽ gặp phải:


 • Giao tiếp cho các tình huống hàng ngày tại nơi làm việc

+ Khi bạn giao lưu trong môi trường chuyên nghiệp

+ Khi bạn điều hành một cuộc họp

+ Khi bạn gửi một email doanh nghiệp chuyên nghiệp

+ Khi bạn yêu cầu giúp đỡ

 • Giao tiếp cho các tình huống khó khăn

+ Khi bạn giới thiệu ý tưởng

+ Khi bạn giải quyết xung đột với đồng nghiệp của mình

+ Khi bạn mất cảnh giác

+ Khi bạn bị chỉ trích

+ Khi bạn trình bày


 • Để khám phá bốn nền tảng của giao tiếp thành công 

+ Con người

+ Ngữ cảnh

+ Cách lắng nghe

+ Thông điệp


TÓM TẮT NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

 • Ngày 1: 4 Khối xây dựng thông tin liên lạc.

 • Ngày 2: Cách chia sẻ & tiếp nhận phản hồi & Lắng nghe hiệu quả.

 • Ngày 3: Giao tiếp trong môi trường chuyên nghiệp như điều hành cuộc họp, yêu cầu trợ giúp.

 • Ngày 4: Giao tiếp để thúc đẩy mọi người thực hiện các hành động như trình bày ý tưởng với giám đốc điều hành, người quản lý, thuyết trình.

 • Ngày 5: Kiểm soát những cuộc trò chuyện thử thách như khi bạn gặp bất ngờ, giải quyết xung đột với các thành viên trong nhóm của bạn.

 • Ngày 6: Viết Email Doanh nghiệp.

 • Ngày 7: Đánh giá.

 • Ngày 8: Tiến độ cuối của học viên.

Contact EIY Public Speaking & Professional Development for the upcoming courses’ schedules.

bottom of page