top of page

Người đi làm

Thuyết trình tiếng Anh

Thuyết trình tiếng Anh nâng cao

GIỚI THIỆU

Khóa học Thuyết trình tiếng Anh nâng cao - Nói một cách tự tin nâng cao này sẽ nâng cao khả năng nói trong các tình huống khác nhau trong công việc như nói mà chưa chuẩn bị trước, nói để kể chuyện, nói truyền cảm hứng cho nhân viên hoặc đồng nghiệp, nói để thuyết phục, nói trong thảo luận nhóm, giới thiệu diễn giả troong các sự kiện của công ty, nói để trao và nhận giải thưởng, nói trong các talkshow hoặc các phiên thảo luận…


Những kỹ năng này rất cần thiết cho các chuyên viên làm tại các tập đoàn đa quốc gia khi tiếp xúc với khách hàng, người quản lý, các bên liên quan và đối tác kinh doanh…

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

 • Bạn đã từng học một khóa học Thuyết trình tiếng Anh trước đây tại EIY hoặc các trung tâm khác.

 • Bạn đã và đang thực hành kỹ năng Thuyết trình tiếng Anh và có ít nhất ba năm kinh nghiệm.

 • Công việc của bạn đòi hỏi bạn phải thuyết phục người khác chấp thuận ý tưởng của bạn.

 • Bạn là một nhà quản lý và cần sử dụng cách kể chuyện trong kinh doanh để truyền tải thông điệp của bạn.

 • Bạn thường phát biểu tại các sự kiện xã hội.

 • Bạn cam kết cải thiên và nâng cao kỹ năng Thuyết trình tiếng Anh lên cấp độ nâng cao vì kỹ năng này bắt buộc phải có đối với mọi chuyên gia khi làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia.

MỤC TIÊU

 • Mở ra cơ hội thăng tiến nghề nghiệp mới cho các quản lý cấp trung và cấp C-suite.

 • Tạo dựng uy tín lớn hơn và đảm bảo lượng khách hàng trung thành.

 • Chuẩn bị cho các thử thách nói ngẫu nhiên của bạn.

 • Nâng cấp kỹ năng Thuyết trình trước công chúng của bạn lên cấp độ nâng cao.

 • Thuyết phục khách hàng, đồng nghiệp, người quản lý, các nhóm liên quan hưởng ứng  ý tưởng của bạn.

 • Giúp bạn nâng cao kỹ năng lãnh đạo và đào tạo của mình.

 • Tự tin phát biểu trong các dịp xã hội như làm MC, các dịp họp mặt xã hội cần chúc mừng, trình bày và nhận giải thưởng, thảo luận.

TÓM TẮT NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

 • Ngày 1: Nói mà chưa chuẩn bị trước 

 • Ngày 2: Nói để kể chuyện

 • Ngày 3: Nói thuyết phục

 • Ngày 4: Nói truyền cảm hứng

 • Ngày 5: Nói trong các sự kiện tại công ty 

 • Ngày 6: Nói trong các talkshow hoặc phiên thảo luận 

 • Ngày 7: Thực hành 

 • Ngày 8: Bạn tỏa sáng 

Contact EIY Public Speaking & Professional Development for the upcoming courses’ schedules.

bottom of page